Σεισμοί, λιμοί και καταποντισμοί

Σεισμοί, λιμοί και καταποντισμοί

Μέχρι σήμερα οι προθεσμίες για τη δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι πολύ ανελαστικές και δεν μπορούν να ξεπεράσουν (συνολικά) τους έξι μήνες.

Πλέον δίνεται η δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών που σχετίζονται µε την κτηματογράφηση σε περιπτώσεις έκτακτων φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.), ώστε να µη θεωρούνται εκπρόθεσμες οι δηλώσεις των ιδιοκτητών.


Σχολιάστε εδώ