Σε σωστή κατεύθυνση οι αλλαγές για το Κτηματολόγιο

Σε σωστή κατεύθυνση οι αλλαγές για το Κτηματολόγιο

Πριν από ένα τρίμηνο γράψαμε πως «το Κτηματολόγιο πρέπει να ελαφρύνει τους πολίτες από περιττά έξοδα» και φαίνεται πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή, κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μέχρι σήμερα οι πολίτες χρεώνονται ανά… σελίδα για τα απαιτούμενα έγγραφα, προκειμένου να προβούν σε μεταβολές στοιχείων σε δηλώσεις περιουσίας που έχουν ήδη κατατεθεί και αφορούν δικαιώματα ή σφάλματα των γεωμετρικών στοιχείων.

Το σχέδιο νόμου καταργεί αυτή αλλά και κάθε άλλη χρέωση για έγγραφα, δηλαδή πιστοποιητικά, αντίγραφα αποσπασμάτων που εκδίδονται από τα υποθηκοφυλακεία ή τα κτηματολογικά γραφεία, ώστε να συνυποβληθούν από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι απαλλάσσονται από την πληρωμή των πέντε ευρώ που έδιναν για την υποβολή αίτησης διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων.

Επίσης, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει και την εξωδικαστική λύση για μια σειρά προβλημάτων, όπως είναι οι γεωμετρικές μεταβολές, για τις οποίες θα δίνεται εξουσιοδότηση στον τοπογράφο που καταθέτει το τοπογραφικό διάγραμμα, ώστε να αναλαμβάνει την ευθύνη ως προς το αν η αλλαγή είναι υλοποιήσιµη.

Τέλος, απλοποιείται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης, καθώς ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την εξέτασή τους, µε δυνατότητα δίμηνης παράτασης, και επιταχύνεται η συγκρότηση των σχετικών επιτροπών, η οποία θα υλοποιείται εντός δεκαπέντε ημερών. Γίνονται θετικά βήματα, χρειάζονται όμως άλματα…


Σχολιάστε εδώ