Λάτσης: «Δεν επενδύουμε χωρίς Κτηματολόγιο»

Λάτσης: «Δεν επενδύουμε χωρίς Κτηματολόγιο»

Προ μηνός, είχαμε απευθύνει ορισμένα ερωτήματα για την επένδυση στο Ελληνικό, τα οποία, ως συνήθως, έμειναν αναπάντητα.

Ξαναρωτάμε εάν, μέσω του Κτηματολογίου, εκτάσεις του Δημοσίου αποδόθηκαν στην ΕΥΔΑΠ, εάν το αρχείο κτηματογράφησης, που παραδόθηκε, δεν ήταν συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές και εάν υφίστανται άλλα σφάλματα που θα «διορθωθούν»… υπουργικά.


Σχολιάστε εδώ