Τι άλλο θα ζητήσουν;

Τι άλλο θα ζητήσουν;

Την πρόσληψη 500 εποχικών ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση… απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας. (Σας μυρίζει κάτι; Μήπως εκλογές;) Πρόκειται για συμβάσεις διάρκειας 24 μηνών (όχι πέραν της 2ας Ιουλίου 2021) και για απασχόληση μόλις τέσσερις ώρες την ημέρα.

Ως προς τα… προσόντα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι από 4 έως 6 μήνες, να είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, να είναι τρίτεκνοι ή τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, να έχουν από 1 μέχρι 3 ανήλικα παιδιά ή να είναι γονείς ή τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας.

Άλλο τίποτα;


Σχολιάστε εδώ