Β. Θεοτοκάτος: Νέα επιδρομή κατά των πολυτέκνων από το υπουργείο Παιδείας

Β. Θεοτοκάτος: Νέα επιδρομή κατά των πολυτέκνων από το υπουργείο Παιδείας


Tου
ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ
Επιτίμου Δικηγόρου – προέδρου της ΑΣΠΕ


Το 2019 είναι έτος πολλαπλών εκλογών, αφού τον Μάιο θα διεξαχθούν οπωσδήποτε οι τριπλές εκλογές για την εκλογή περιφερειαρχών, δημάρχων και ευρωβουλευτών. Απομένουν οι εθνικές εκλογές, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο. Η συγκυβέρνηση, όμως, των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πολιτεύεται δέσμια των ιδεοληψιών της, συνεχίζοντας την αντιπολυτεκνική τακτική της και φυσικά την αντιοικογενειακή και αντιδημογραφική πολιτική της.

Στην επιδιωκόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση αφήνουν ως έχουν τις συνταγματικές διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που ορίζουν: «2. Πολύτεκνες οικογένειες… έχουν δικαίωμα ειδικής φρο­ντίδας από το κράτος. 5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους». Έτσι εμφανίζονται ότι δήθεν ενδιαφέρονται για το Δημογραφικό και τη φτωχολογιά.

Στην πράξη, όμως, όχι μόνον δεν λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλ’ αντιθέτως εφαρμόζουν μια άκρως όχι μόνον αντιπολυτεκνική τακτική αλλά και σαφώς αντιοικοιγενειακή και αντιδημογραφική πολιτική. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο εκπαιδευτικός, που έχει ο ίδιος τέκνα, είναι φυσικό να έχει καλύτερη γνώση και πείρα για το πώς θα πρέπει να διδάσκει και να συμπεριφέρεται προς τα παιδιά από ό,τι ο άγαμος, που στερείται τέκνων.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε για δήθεν διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Είναι γνωστό ότι η λεγόμενη διαβούλευση αποτελεί μια κοροϊδία, αφού η κάθε κυβέρνηση υποκρίνεται ότι δήθεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τη γνώμη των πολιτών, οι δε πολίτες υποκρίνονται ότι δήθεν λέγουν τη γνώμη τους.

Ισχύει και εδώ το δόγμα που υπήρχε στις χώρες του πάλαι ποτέ υπαρκτού σοσιαλισμού: «Υποκρίνονται ότι μας πληρώνουν και υποκρινόμαστε ότι εργαζόμαστε»! Στο παραπάνω σχέδιο νόμου στα κοινωνικά κριτήρια για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών βαθμολογείται με δύο μονάδες κάθε τέκνο και η μόνιμη αναπηρία με 67% είκοσι μονάδες. Αντίθετα βαθμολογεί με 20 μονάδες τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός έτους!

Αγνοεί δε προκλητικώς τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 4440/2-12-2016, που ορίζει ότι «Ποσοστό 15% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατά περιφερειακή ενότητα, φορέα, κλάδο ή ειδικότητα, καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων».

Έτσι εφαρμόζει την ειδική φροντίδα για τους πολυτέκνους και τη δημογραφική πολιτική η συγκυβέρνηση των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δηλαδή λαμβάνει μέτρα που αποτελούν αντικίνητρο για την απόκτηση παιδιών, όταν η απόκτησή τους ουδέν τους προσφέρει, αφού ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός έτους τους δίδει 20 μονάδες και η απόκτηση δέκα παιδιών τούς δίδει πάλι 20 μονάδες!

Με αυτόν τον τρόπο θα επιβιώσει η Ελλάς! Μία χώρα στην οποία οι θάνατοι υπερβαίνουν κάθε χρόνο τις γεννήσεις κατά 30.000 και πλέον. Αυτά που είχε χρέος να θεσπίσει το υπουργείο Παιδείας είναι τα εξής: Στο τέλος του άρθρου 5 του παραπάνω σχεδίου νόμου να προστεθεί διάταξη που θα έχει ως εξής: «Ποσοστό 15% των παραπάνω θέσεων καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, προηγουμένων των πολυτέκνων γονέων, αυτό ισχύει και σε κάθε διορισμό που γίνεται βάση των διατάξεων του παρόντος νόμου».

Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η παραπάνω πρόταση τότε στα κοινωνικά κριτήρια των άρθρων 5,6 και 8 ως προς τα τέκνα να βαθμολογούνται: Τα δύο πρώτα τέκνα με δέκα μονάδες το καθένα, το τρίτο τέκνο με 30 μονάδες και το τέταρτο τέκνο και καθένα επιπλέον του τέταρτου με 40 μονάδες. Η ιδιότητα δε του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας να βαθμολογείται με 30 μονάδες και να υπάρξει βαθμολογία και για όσους είχαν επιτύχει στους διαγωνισμούς του ΑΣΠΕ και δεν διορίσθηκαν, γιατί οι προκηρυχθείσες θέσεις ήσαν λιγότερες και αυτοί απέδειξαν με αδιάβλητο τρόπο ότι έχουν τις γνώσεις για διορισμό. Έτσι θα υπάρξει τουλάχιστον δικαιοσύνη και δείγμα δημογραφικής πολιτικής. Αλλιώς οι σύντροφοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το βράδυ των εκλογών θα αιτιώνται τους εαυτούς τους, αλλά τότε θα είναι αργά για δάκρυα.


Σχολιάστε εδώ