Η ΕΛΣΤΑΤ θα προσλάβει 1.300 συνεργάτες – ερευνητές…

Η ΕΛΣΤΑΤ θα προσλάβει 1.300 συνεργάτες – ερευνητές…

Η ΕΛΣΤΑΤ θα προσλάβει 1.300 συνεργάτες – ερευνητές για τη συλλογή στοιχείων για τις έρευνες εργατικού δυναμικού, οικογενειακών προϋπολογισμών, ενοικίων κατοικιών κ.λπ.

Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ηλικίας από 18 έως… 67 ετών.


Σχολιάστε εδώ