ΟΤΑΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΚΕΛΑΗΔΑΕΙ

ΟΤΑΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΚΕΛΑΗΔΑΕΙ

«Τα τρία νεράντζια»

Στο χωρίο Γαητάνι
Εβουλήθηκε να κάνη
Ο Παπάς Γκλαβάς
Ματθαίος
Ωσάν άνθρωπος
σπουδαίος
Ένα πράμα ο στολισμένος
Ως εστάθη ορμηνεμένος
Από κάποιες τεχνεμένες
Γυναικούλες διαβασμένες
Στες διάφορες γιατρίες
Και εις τες μαντολογίες
Λέγοντάς του:
«Του Φωτώνε
Τη Γιορτή των Χριστιανώνε
Δέσποτα λάβ’ ένα κόπο
Μα πνευματικώ τω τρόπω
Ήγουν όταν θα βαπτίσης
Τον Σταυρόν,
να μας βουτήσης
Παρευθύς νεράντζια τρία
Να έχωμέ τα για γιατρία
Εις σε θέρμες
κι αρρωστίες
Και εις σε κεφαλαγλίες
Κι όσοι λάχουν μαγεμένοι
Κι απ’ αγάπη σκοτισμένοι
Και τες νύχτες
παρατρέχουν
Και ανάπαυσιν δεν έχουν
Απ’ αυτά αν ποτισθώσι
Έχουν να ωφεληθώσι.
Κι όσους άνδρας
αποδέσουν
Ή και να τους γοητεύσουν
Εις τα σκέλη
αν αχνιστούνε
Απ’ αυτά θε να λυθούνε.
(…)
Κακομοίρες τι κοιτάτε τον Παπά μας και γελάτε;
Εσείς άξιες δεν είστε τα βρακιά του να του λύστε.
………………………………
Του Παπά Νικολού
Κουτούζη, 1742 – 1813, Ζακυνθινός


 
Απολαύστε περισσότερο Φιοράντε  ΕΔΩ


 


Σχολιάστε εδώ