Για να μην ξεχνούν…

Για να μην ξεχνούν…

…τα έργα τους όλοι εκείνοι που έκαναν ζητιάνους τους Έλληνες.

Την περίοδο 2003 – 2009 το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 14%. Με την εκδήλωση της κρίσης, ήτοι την περίοδο 2009 – 2014, το ισοδύναμο εισόδημα μειώθηκε κατά 42%! Και αυτό δεν το λέει κανένας από τους κυβερνήσαντες.


Σχολιάστε εδώ