Δεν βρίσκουν προσωπικό!

Δεν βρίσκουν προσωπικό!

Το 55% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν βρίσκει κατάλληλο προσωπικό στην έρευνα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», την οποία έκανε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην έρευνα πήραν μέρος 200 επιχειρήσεις, όπου το 39% δήλωσε ότι είναι δύσκολο να βρει εργαζομένους, το 16% πολύ δύσκολο, ενώ μόλις το 7% είπε ότι είναι εύκολο.


Σχολιάστε εδώ