Αναδουλειές…

Αναδουλειές…

…έχουν οι μεσίτες ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που ανεβάζει το στρες, όπως κατέγραψε έρευνα της Ecclesiastical σε 250 μεσίτες ασφαλίσεων.

Ένας στους πέντε δήλωσε ότι θέλει να αλλάξει κλάδο για να μειώσει το άγχος στην καθημερινότητά του, το ίδιο δε ποσοστό είπε ότι έχει περάσει κατάθλιψη, η οποία σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας του.


Σχολιάστε εδώ