3.074.696 στρέμματα ελιές…

3.074.696 στρέμματα ελιές…

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελιές εντοπίζονται κυρίως στις Περιφέρειες Πελοποννήσου (1.710.771 στρέμματα, που αποτελούν το 25,5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με ελιές) και Κρήτης (1.363.925 στρέμματα, που αποτελούν το 20,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης). Ήτοι, στις δύο αυτές περιφέρειες 3.074.696 στρέμματα καλλιεργούνται με ελιές.


Σχολιάστε εδώ