Ληστεία και με τον νόμο…

Ληστεία και με τον νόμο…

Προσγείωση… Για μισθούς πάνω από 1.500 ευρώ μια ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει διπλάσια και υπερδιπλάσια ποσά από εκείνα που παίρνουν οι εργαζόμενοι, λόγων των υψηλών φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Και για να είμαστε πιο σαφείς:
• Για να έχει καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ τον χρόνο ένας μισθωτός, ο εργοδότης του θα πρέπει να πληρώνει 25.200 ευρώ.

• Για τις 20.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος ενός μισθωτού το εργοδοτικό κόστος ανεβαίνει στις 35.885 ευρώ, ενώ από τις 30.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος (περίπου 2.140 ευρώ καθαρά) και πάνω το Δημόσιο εισπράττει περισσότερα από αυτά που εισπράττει ο μισθωτός. Και αυτή η… ληστεία δεν θα αλλάξει ούτε το 2019 ούτε το 2020.

• Όσον αφορά έναν επαγγελματία που δηλώνει καθαρά κέρδη 30.000 ευρώ προ φόρων, αυτός θα κερδίσει 871 ευρώ από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όμως τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλει για φόρους και εισφορές θα παραμείνουν στις 16.600 ευρώ, που σημαίνει ότι τα καθαρά του κέρδη θα περιοριστούν στις 13.401 ευρώ, ήτοι μόλις 45% των κερδών προ φόρων.


Σχολιάστε εδώ