Γυναίκες πήραν τα ηνία σε πολλές επιχειρήσεις!

Γυναίκες πήραν τα ηνία σε πολλές επιχειρήσεις!

Απειλείται το ανδρικό κατεστημένο, που χρόνια τώρα ηγείται των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι γυναίκες κρατούν το τιμόνι σε 6.594 εταιρείες, που αποτελούν το 24,2% επί συνόλου 27.267 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό το 2016, σύμφωνα με έρευνα της ICAP.

Μάλιστα, στις 1.100 μεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες και βάσει του κύκλου εργασιών του 2016-2017 περιλαμβάνονται μεταξύ των 500 κορυφαίων εταιρειών, οι 8 στις 10 γυναίκες – ανώτατα στελέχη έχουν μετοχική σχέση με την εταιρεία που διευθύνουν, μόλις για το 4% οι ετήσιες απολαβές ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ, το δε 97% διευθύνει εταιρείες με λιγότερους από 250 εργαζομένους.

Τα εμπόδια κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών – στελεχών είναι για:

• το 72% οι οικογενειακές υποχρεώσεις,
• το 59% οι προκαταλήψεις λόγω φύλου,
• το 58% η εταιρική κουλτούρα,
• το 38% οι άνισες χρηματικές απολαβές σε σχέση με τους άνδρες,
• το 47% οι μειωμένες ευκαιρίες προώθησης σε σχέση με τους άνδρες,
• το 50% η έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους και για το
• το 30% οι οικογενειακές αντιρρήσεις.


Σχολιάστε εδώ