Εγκρίθηκε νέα γραμμή χρηματοδότησης 255 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ προς την ΔΕΗ

Εγκρίθηκε νέα γραμμή χρηματοδότησης 255 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ προς την ΔΕΗ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 255 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ για επενδύσεις της περιόδου 2017-2020.

Η χρηματοδότηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία.

Ο Όμιλος ΔΕΗ τονίζει πως υπάρχει μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.


Σχολιάστε εδώ