Πρόστιμο 27,5 εκατ. στην ΕΛΑΪΣ – Δρούσε δίχως κανόνες από το 1996!

Πρόστιμο 27,5 εκατ. στην ΕΛΑΪΣ – Δρούσε δίχως κανόνες από το 1996!

Εξοντωτικό πρόστιμο ύψους 27.561.704 ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ΕΛΑΪΣ – Unilever Hellas! Μετά από χρόνια οι έρευνες απέδωσαν καρπούς και όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, η εταιρεία χρησιμοποιούσε το μεγάλο οικονομικό της μέγεθος και την επιρροή της στην αγορά για να διαλύσει τον ανταγωνισμό της στις μαργαρίνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτεπάγγελτης έρευνας που διενεργήθηκε, η ΕΛΑΪΣ – Unilever Hellas έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά, περιλαμβάνοντας στις συμβάσεις με το δίκτυό της επιβολή εκπτώσεων στόχου πωλήσεων και επιβολή μη εύλογου όρου συναλλαγής υπό τη μορφή της μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων. Ακόμα, κατηγορείται έβαζε κάθετους περιορισμούς για τον ανταγωνισμό, στο δίκτυο διανομής χονδρικής και ειδικότερα σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με απαγόρευση ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων και επιβολής ρήτρας μη άσκησης ανταγωνισμού.

Όπως φαίνεται στην εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η εταιρεία, παρείχε πρόσθετες εκπτώσεις στους λιανεμπόρους που υπερέβαιναν έναν ορισμένο στόχο πωλήσεων. Αυτό θεωρείται συνήθης πρακτική μεν, αλλά όταν προσφέρονται οι λεγόμενες αναδρομικές εκπτώσεις που σημαίνει ότι γίνοντας στο σύνολο των αγορών και όχι μόνο σε αυτές άνω του στόχου, τότε μπορεί να προκαλούν σημαντικό αποκλεισμό στην αγορά, δεδομένου ότι μπορεί να καθιστούν λιγότερο ελκυστικό για τους λιανεμπόρους να αλλάζουν προμηθευτή για μικρό μέρος της ζήτησης, εάν αυτό θα οδηγούσε σε απώλεια των αναδρομικών εκπτώσεων.

Επίσης και η απαγόρευση των λεγόμενων ενεργητικών πωλήσεων επιτρέπεται, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις παθητικές πωλήσεις. Πρακτικά, αυτό σημαίνει,  ότι δεν μπορεί ένας προμηθευτής να απαγορεύσει σε ένα σούπερμάρκετ να κάνει ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω ίντερνετ, που αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές παθητικών πωλήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση της Αρχής αφορά παραβάσεις της εταιρείας που ξεκινούν από το 1996!

Τα πρόστιμα που ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

α) ομόφωνα στην ίδια εταιρία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER πρόστιμο οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακόσια εβδομήντα ευρώ και έντεκα λεπτά (€8.669.370,11) για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 2 του ν. 703/77 (ήδη άρθρο 2 του ν. 3959/2011) και 102 ΣΛΕΕ και

β) κατά πλειοψηφία δέκα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (€18.892.334,58) για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Περαιτέρω υποχρέωσε την εταιρία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER να παύσει τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ και να παραλείπει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959, 101 ΣΛΕΕ και 2 ν. 703/77 (πλέον 2 του ν. 3959/2011), 102 ΣΛΕΕ στο μέλλον και απείλησε την εν λόγω εταιρία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Πηγή: kontranews.gr


Σχολιάστε εδώ