Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας έχει η Ελλάδα!

Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας έχει η Ελλάδα!

-Παραμένει, όμως, πολύ πιο πλούσια σε σχέση με την ανταγωνιστικότητά της, σύμφωνα με μελέτη της PwC

Αποκαλυπτική είναι η μελέτη με τίτλο «Culture, Competitiveness and Wealth» («Κουλτούρα, Ανταγωνιστικότητα και Πλούτος») της PricewaterhouseCoopers, που πραγματοποιήθηκε σε 61 χώρες, οι οποίες χωρίστηκαν σε έξι ομάδες.

Η Ελλάδα ανήκει στην τρίτη ομάδα, των «αναπτυσσόμενων χωρών», μαζί με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Πορτογαλία), χώρες των Βαλκανίων, την Τουρκία και χώρες της Ασίας και της Νότιας Αμερικής.

Η… επιτυχία της Ελλάδας είναι ότι έχει τον υψηλότερο βαθμό μεταξύ των 61 χωρών στην κατηγορία της αποφυγής της αβεβαιότητας και αυτό παίζει κρίσιμο ρόλο στην ανταγωνιστικότητά της και ως αποτέλεσμα έχει να καθίστανται εξαιρετικά δυσχερείς οι ριζικές μεταρρυθμίσεις.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η πρωτιά της Ελλάδας στην τάση αποφυγής της αβεβαιότητας εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αντίσταση της χώρας στις μεταρρυθμίσεις. Τελικά, όλα έχουν την εξήγησή τους.
Στην πρώτη πεντάδα του «Δείκτη Αποφυγής Αβεβαιότητας», μετά τη χώρα μας, βρίσκονται η Πορτογαλία, η Ρωσία, το Βέλγιο και η Αργεντινή.

Συγκρίνοντας, πάντως, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με την ανταγωνιστικότητα της χώρας, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αναδεικνύεται ότι ακόμη και σήμερα, μετά την κάθετη πτώση των εισοδημάτων των Ελλήνων τη δεκαετία της κρίσης, η Ελλάδα παραμένει πολύ πιο πλούσια από το επίπεδο που δικαιολογείται από την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της!


Σχολιάστε εδώ