Συμμετοχή ασθενών σε οφθαλμολογικές κλινικές δοκιμές από το σπίτι

Συμμετοχή ασθενών σε οφθαλμολογικές κλινικές δοκιμές από το σπίτι

Η Νovartis ανακοίνωσε το λανσάρισμα της εφαρμογής FocalView, μιας πλατφόρμας ψηφιακής έρευνας στον τομέα της οφθαλμολογίας, η οποία δημιουργήθηκε με το ResearchKit. Το FocalView έχει ως στόχο να επιτρέπει στους ερευνητές να παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσου με τη συλλογή αυτοαναφερόμενων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τους συναινούντες ασθενείς.

Προσαρμόζοντας τον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών για να ταιριάζει στο καθημερινό πρόγραμμα των ασθενών, η εφαρμογή μπορεί να μειώσει τους περιορισμούς συμμετοχής, οδηγώντας σε πιο διεξοδική κατανόηση των οφθαλμικών παθήσεων και εν δυνάμει την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών.

Η συλλογή δεδομένων στις παραδοσιακές οφθαλμολογικές κλινικές δοκιμές μπορεί να υστερεί ως προς την ευελιξία και τη συχνότητα, δυσκολεύοντας τους ερευνητές στην παρακολούθηση της ενεργότητας της νόσου των ασθενών και την αποτύπωση εμπειριών των ασθενών υπό πραγματικές συνθήκες.

Το FocalView έχει ως στόχο να βοηθά τους ασθενείς να ολοκληρώνουν τις διάφορες αξιολογήσεις, λαμβάνοντας έτσι σχόλια για την οπτική τους λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβολών στην πάροδο του χρόνου.

Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή μπορεί να παράσχει στους ερευνητές μεγαλύτερο όγκο πραγματικών, αναφερόμενων από τους ασθενείς δεδομένων, κάνοντας έτσι πιο ευέλικτο και προσβάσιμο τον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών.


Σχολιάστε εδώ