Επιβάλλεται διαφάνεια

Επιβάλλεται διαφάνεια

Το ξαναγράψαμε, αλλά το επαναλαμβάνουμε για να εμπεδωθεί: Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει, με απόλυτη ειλικρίνεια και με απόλυτη διαφάνεια, πώς, από ποιον, για πόσο και γιατί αλλάζουν χέρια τα περιουσιακά του στοιχεία.

Επιβάλλεται το Κτηματολόγιο να δημοσιοποιήσει τα πλήρη στοιχεία όλων των ακινήτων που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο.


Σχολιάστε εδώ