Στάση εργασίας των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο

Στάση εργασίας των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο (ΠΟΕΙΔΔ), συνεχίζει τον αγώνα για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους ΙΔΟΧ εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στους εργαζόμενους αυτούς κατά παράβαση της ισονομίας και της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, ουδέποτε χορηγήθηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
καθώς η σχετική ΚΥΑ που προέβλεπε την καταβολή του δεν ανέφερε τους εργαζόμενους
ΙΔΟΧ! Παρά τις διαμαρτυρίες και τους πολυετείς αγώνες μας και παρά τις δικαστικές
αποφάσεις, που δικαιώνουν πολλούς συναδέλφους μας και ουσιαστικά απαγορεύουν την διάκριση των εργαζομένων ανάλογα με την εργασιακή τους σχέση, η Κυβέρνηση παραμένει αδιάφορη και ανένδοτη, διατηρώντας την κατάφωρη αδικία και παρανομία εις βάρος των εργαζομένων ΙΔΟΧ με αναίτιες δικαιολογίες και προφάσεις.

Με αφορμή τον επανακαθορισμό του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, πρέπει να συσπειρωθούμε και να αγωνιστούμε
αφενός για τη μη περικοπή του επιδόματος και αφετέρου για την καταβολή του στους ΙΔΟΧ εργαζόμενους του δημοσίου, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΙΔΔ, στη συνεδρίασή του στις 29.09.2018,
αποφάσισε ομόφωνα την κλιμάκωση του αγώνα για το ανθυγιεινό επίδομα και την
πραγματοποίηση στάσης εργασίας για την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018, από 12.00
μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν δυναμικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
που θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα έτσι όπως χορηγείται σήμερα.
• Επέκταση χορήγησης του επιδόματος και σε όλους όσοι εργάζονται στις ίδιες συνθήκες και χώρους εργασίας, κλάδους, ειδικότητες- και το δικαιούνται, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους (μόνιμοι, συμβασιούχοι ΙΔΟΧ, κοινωφελούς εργασίας).
• Σεβασμός της αρχής της μη διάκρισης των εργαζομένων.
• Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα με αντίστοιχη
αύξηση στις οικονομικές παροχές.
• Να παραδοθεί το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών που αφορά τα ΒΑΕ.


Σχολιάστε εδώ