Επιβράβευση της αναξιοκρατίας

Επιβράβευση της αναξιοκρατίας

Με νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο, για την πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και προϊσταμένων κρατικών φορέων (όπως το Κτηματολόγιο), μοριοδοτείται πλέον και η άσκηση ανάλογων καθηκόντων που έχει διανυθεί σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Σε πολλά από αυτά, συμπληρώνουμε εμείς, ο διορισμός τους ήταν χωρίς προκήρυξη και χωρίς αξιοκρατία.


Σχολιάστε εδώ