Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 28-30.09.2018

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 28-30.09.2018

Μὲ τὸν τίτλο «ΠΟΛ(ε)ΙΣ» ἑορτάζονται γιὰ δεύτερη χρονιὰ οἱ Εὐρωπαϊκὲς Ἡμέρες Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τῆς Διεύθυνσης Ἀρχαιολογικῶν Μουσείων, Ἐκθέσεων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν Προγραμμάτων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ.

Τὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο συμμετέχει στὸν ἑορτασμὸ διοργανώνοντας ξεναγήσεις καὶ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν συγκεκριμένη θεματολογία:
Τὴν Παρασκευὴ 28 Σεπτεμβρίου στὶς 12:00, 
τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στὶς 11:00 καὶ 
τὴν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου στὶς 12:00.
Oἱ ἀρχαιολόγοι τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Χριστιανικοῦ Μουσείου θὰ παρουσιάσουν στοὺς ἐπισκέπτες, μὲ ὡριαῖες ξεναγήσεις στὶς μόνιμες συλλογὲς τοῦ Μουσείου, τὴν δομὴ καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν πόλεων ἀπὸ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο ἕως τοὺς νεότερους χρόνους.

Ἐπίσης, τὴν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου, στὶς 10:00 καὶ στὶς 12:00, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα μὲ τίτλο «Ἱστορίες Πόλεων» ποὺ ἀπευθύνεται σὲ μαθητὲς ἀπὸ 10 ἐτῶν καὶ ἄνω καθὼς καὶ στοὺς γονεῖς.

Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.
Ἀπαραίτητη ἡ δήλωση συμμετοχῆς στὸ τηλέφωνο 2132139507 (Δευτέρα-Παρασκευὴ ἀπὸ τὶς 09:00 ἕως τὶς 15:00).

Τὸ Σαββατοκύριακο 29 καὶ 30 Σεπτεμβρίου ἡ εἴσοδος εἶναι δωρεάν!


Σχολιάστε εδώ