Ο Γαβρόγλου σταδιακά και σιωπηρά εξαφανίζει την ελληνική ταυτότητα

Ο Γαβρόγλου σταδιακά και σιωπηρά εξαφανίζει την ελληνική ταυτότητα

Του
ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ


Για να μελετήσουμε την ιδεολογική νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών σχεδίων για την εκπαίδευση, με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, καθοδηγούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει πρώτα να τις δούμε με χρονολογική σειρά. Ξεκινούμε λοιπόν με την Άννα Διαμαντοπούλου, που πρότεινε να γίνει πρώτη γλώσσα η αγγλική και δεύτερη η ελληνική και τα διδακτορικά να είναι στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Συνεχίζουμε με τη Μαριέττα Γιαννάκου, που αφαίρεσε από τα σχολικά βιβλία έλληνες λογοτέχνες, όπως ο Ηλίας Βενέζης, και προώθησε το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού, με τις γνωστές αναφορές για την Καταστροφή της Σμύρνης και την Έξοδο του Μεσολογγίου. Και πάμε στον Αριστείδη Μπαλτά, που κατήργησε την αριστεία, τον Φίλη, που θέλησε να καταργήσει τα Θρησκευτικά, και τον Γαβρόγλου, που καταργεί σταδιακά και σιωπηρά όλη την ιστορική – πολιτιστική ταυτότητα, από τον Θουκυδίδη μέχρι τον Σοφοκλή, ακόμη και κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης.

Ονομάζει τους έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης Τούρκους, χωρίς να συνεργάζεται με τον υπουργό Εξωτερικών για αυτές τις αλλαγές. Όλοι μαζί οι υπουργοί δέχθηκαν να υιοθετήσουν αυτές τις αλλαγές, χωρίς να αντιδράσουν ή να υπερασπιστούν την ιστορική – πολιτιστική παράδοση της πατρίδας τους, όπως κάνουν οι υπουργοί άλλων ευρωπαϊκών κρατών, που δεν άλλαξαν ούτε ένα γράμμα από τη γλώσσα τους και καμιά σειρά από την ιστορική τους παράδοση.

Ο ευρωπαϊσμός αξιοποιεί όλα τα μέσα για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών, περιφερειακών αντιθέσεων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη δημιουργία ενιαίας πολιτιστικής – ιστορικής ταυτότητας των κρατών-μελών.
Η ιδεολογία αυτή πέρνα μέσα από την εκπαίδευση και νομιμοποιείται μέσω της προώθησης του νέου εκπαιδευτικού συστήματος (διά βίου μάθηση κ.ά.), το οποίο προβάλουν οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις ως προοδευτικό σύστημα.

Στο πρόγραμμα Socrates υπάρχουν τρία υποπρογράμματα: Το Erasmus, το Comenius και το Grundtvig. Το Erasmus αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα την κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού, με εντατικά προγράμματα σπουδών που προάγουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης.

Το Comenius απευθύνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προωθώντας τη συνύπαρξη σχολικών ιδρυμάτων για την εκπόνηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών σχεδίων και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με έμφαση στην εκπαίδευση παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων, Ρομά, μεταναστών, πλανοδίων επαγγελματιών.

Το κεφάλαιο Γενικός Ενημερωτικός Οδηγός αναφέρει τα εξής: Το σχολείο διαδραμάτιζε παραδοσιακά σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των κοινωνικών, πολιτιστικών, ιστορικών, φιλοσοφικών αξιών των κρατών.

Τώρα θα κληθεί η εκπαίδευση να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην οικοδόμηση της Ευρώπης του αύριο, ενθαρρύνοντας τους νέους σε μια νέα ευρύτερη και εξωστρεφή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη και η κατανόηση του πλουραλισμού, της ανοχής, της ποικιλομορφίας αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα άρχισαν να εφαρμόζονται με την υπογραφή της νέας ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, τον Φεβρουάριο του 1992 (η τότε κυβέρνηση την υιοθέτησε χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αντίδραση).

Ο στόχος είναι η υλοποίηση των ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν τη γενική, επαγγελματική, τεχνοκρατική εκπαίδευση, απαξιώνοντας τις ανθρωπιστικές σπουδές, (ιστορία, εθνική γλώσσα, πολιτισμός, φιλοσοφία).

Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας εισέρχεται σε νέα φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της αναθεώρησης και αναπροσαρμογής των μαθημάτων, στην ανάπτυξη παραγωγής τεχνοκρατών προκειμένου να στελεχώσουν τις παραγωγικές ανάγκες των πολυεθνικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων.


Σχολιάστε εδώ