ΑΣΕΠ: 1.964 θέσεις στον κλάδο Υγείας

ΑΣΕΠ: 1.964 θέσεις στον κλάδο Υγείας

Δείτε όλες τις ενεργές και αναμενόμενες προκηρύξεις – Ειδικότητες και προσόντα.

Προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ, κυρίως, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληης, προκειμένου να διοριστούν στους διαγωνισμούς.

Διαβάστε, μία προς μία, τις προκηρύξεις και σημειώστε τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις θέσεις (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής):

Πηγή: workenter.gr


Σχολιάστε εδώ