Σπ. Αντωνέλος: Ρύθμιση τραπεζικών οφειλών μέσω διαμεσολάβησης

Σπ. Αντωνέλος: Ρύθμιση τραπεζικών οφειλών μέσω διαμεσολάβησης

Του
ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ*


-Σύντομη και συμφέρουσα για οφειλέτες και τράπεζες

Η διαδικασία είναι σύντομη, απόρρητη και δίνει στους μεν οφειλέτες άμεση ρύθμιση και σταδιακή επάνοδο στην τραπεζική χρηματοδότηση, στις δε τράπεζες αμεσότητα εισπράξεων και εξομάλυνσης των «κόκκινων» δανείων.

Χρωστάω χρήματα σε τράπεζες, βλέπω στην τηλεόραση διάφορα διαφημιστικά μηνύματα που με προσκαλούν να ρυθμίσω τις οφειλές μου έναντί τους, προσέρχομαι στα καταστήματά τους επιδιώκοντας ρύθμιση και με γνήσια πρόθεση να πληρώσω, αλλά μπλέκω σε απρόσωπες μακροσκελείς και αναποτελεσματικές διαδικασίες; Υπάρχει εναλλακτική, όπου θα ακουστώ και θα ληφθούν υπόψη οι πραγματικές οικονομικές μου δυνατότητες; Με την εμπειρία εκατοντάδων ωρών πρακτικής εφαρμογής απαντώ: Ναι, υπάρχει, και λέγεται διαμεσολάβηση.

Η διαμεσολάβηση (νόμος 4512/2018) είναι μια feaεξωδικαστική διαδικασία λύσης ιδιωτικών διαφορών, όπως είναι οι τραπεζικές οφειλές. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν οι οφειλέτες και οι δικηγόροι τους (μαζί, όπως ορίζεται ρητά από τον νόμο), οι τράπεζες και οι δικηγόροι τους και ένας ειδικός στις διαπραγματεύσεις, την ψυχολογία και το δίκαιο, από κατάλογο του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο διαμεσολαβητής.

Είναι διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπου οι προαναφερόμενοι συζητούν απευθείας και αναζητούν μία κοινά αποδεκτή λύση, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και τα συμφέροντα όλων. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο -από την έναρξη των οφειλών έως και προχωρημένες δικαστικές ενέργειες της τράπεζας κατά του οφειλέτη- αν συμφωνήσουν να συμμετάσχουν όλοι στη διαδικασία, με την παρότρυνση του διαμεσολαβητή.

Η διαμεσολάβηση είναι σύντομη και ελαστική. Είναι απόρρητη και οι συμμετέχοντες σε αυτή δεν καταθέτουν για αυτή ως μάρτυρες σε δικαστήριο. Η προπαρασκευή της και η πραγματοποίησή της διαρκεί συνολικά λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες. Ενδεικτικά, η συντομότερη που έχω πραγματοποιήσει στη δεκαετή και πλέον σταδιοδρομία μου διήρκεσε πέντε εργάσιμες ημέρες συνολικά, από την πρώτη προπαρασκευαστική επικοινωνία με τους εμπλεκομένους και τους δικηγόρους τους έως την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας.

Ο διαμεσολαβητής καθοδηγεί ισότιμα τους συμμετέχοντες πώς να εφαρμόσουν τη διαμεσολάβηση και να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Η τελική λύση, που συνδιαμορφώνεται από τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους δικηγόρους τους, έχει αυξημένη δεσμευτική ισχύ, ισότιμη δικαστικής απόφασης (νομικά, εκτελεστότητα), μέσω μίας απλής και σύντομης διαδικασίας, άνευ χρονικού ορίου πραγματοποίησης.

Η διαδικασία προσφέρει στους μεν οφειλέτες άμεση ρύθμιση και σταδιακή επάνοδο στην τραπεζική χρηματοδότηση, στις δε τράπεζες αμεσότητα εισπράξεων και διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Ορισμένες τράπεζες τη χρησιμοποιούν συστηματικά ήδη, ενώ άλλες εξετάζουν την αξιοποίησή της. Όσοι οφειλέτες, δικηγόροι και τραπεζικά στελέχη διαθέτουν εμπειρία διαμεσολαβήσεων, εκφράζονται με εξαιρετικά σχόλια για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Κλείνω με ένα άλλο πρακτικό ερώτημα: Είμαι δικηγόρος οφειλέτη ή οφειλέτης. Πώς μπορώ να ενημερωθώ περισσότερο για τη διαμεσολάβηση; Η απάντηση είναι: Απευθύνομαι στο οργανωμένο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (www.diam-acsmi.gr – τηλ. 210.36.80.733 – 210.36.80.736), όπου πραγματοποιούνται τακτικά επιτυχείς τραπεζικές διαμεσολαβήσεις ή σε όποιον διαπιστευμένο διαμεσολαβητή του καταλόγου του υπουργείου Δικαιοσύνης επιθυμώ.

Η διαμεσολάβηση δεν αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα δικαστήρια. Στις λίγες περιπτώσεις (λιγότερες του 20%) όπου δεν επιτυγχάνεται συμφωνία ανάμεσα στην τράπεζα και στον οφειλέτη, ακολουθούν αμφότεροι τη δικαστική οδό.

* O κ. Σπύρος Αντωνέλος είναι Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής (2008) – Εταίρος «RESOLVE Διαμεσολαβητές», Εκπαιδευτής, Συγγραφέας, Επισκέπτης Καθηγητής Παν/μίου MEF Κων/πολης και Διευθυντής του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών dir.diam@acsmi.gr /s.antonelos@resolve.gr


Σχολιάστε εδώ