Αλλαγές στη διάρθρωση της Α1 Διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών, που δεν νομίζουμε ότι ήταν και απαραίτητη

Αλλαγές στη διάρθρωση της Α1 Διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών, που δεν νομίζουμε ότι ήταν και απαραίτητη

Η Α1 Διεύθυνση έχει πλέον στην αρμοδιότητά της αποκλειστικά τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Παράλληλα δημιουργείται νέα Διεύθυνση, η Α13, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τα κράτη της ΕΕ, πλην των συγκεκριμένων χωρών, των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου και της Τουρκίας.

Δεν αμφισβητούμε ότι η σημασία των χωρών-μελών της ΕΕ δεν είναι ίδια, αλλά δύο διευθύνσεις για τις χώρες-μέλη της ΕΕ μάλλον είναι περιττές, εκτός φυσικά της αγρανάπαυσης που θα προσφέρει σε μερικούς διπλωμάτες…

exofrenikos@hotmail.com


Σχολιάστε εδώ