Επαναστατικές προτάσεις Μάνου

Επαναστατικές προτάσεις Μάνου

Για φορολογία και συντάξεις

Προτάσεις οι οποίες μπορούν να ανοίξουν άλλους δρόμους από τους σημερινούς, που όλα αυτά τα χρόνια δεν οδήγησαν στο ξέφωτο, καταθέτει ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος.

Βέβαια, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι ο κ. Μάνος είναι καταγεγραμμένος νεοφιλελεύθερος, οπότε υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για το κατά πόσο η εφαρμογή των προτάσεών του θα περιόριζε τη φοροεπιδρομή και τις υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές, ώστε η επιχείρηση και ο ελεύθερος επαγγελματίας να μη δουλεύουν μόνο για να πληρώνουν φόρους και εισφορές. Προτείνει κάθε ευρώ πέραν των 40.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα να φορολογείται με 45%. Και σε αυτήν τη φορολογία να προστίθεται η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΕΑ) από 7,5% μέχρι 10%, η οποία κατά τη γνώμη του θα πρέπει να περιορισθεί στο 5%, ώστε φόρος και ΕΕΑ να μην υπερβαίνουν το 50% του εισοδήματος.

Ως προς το συνταξιοδοτικό, ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος προτείνει την κατάργηση των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και την καθιέρωση σύνταξης για όλους και όλες στα 67, ύψους 700 ευρώ. Έτσι, ένα ζευγάρι στα 67 θα εισπράττει 1.400 ευρώ μηνιαίως. Και επισημαίνει ότι «ο μηδενισμός των εισφορών θα καταστήσει την Ελλάδα εξαιρετικά ελκυστική για επενδύσεις και συνεπώς και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας».


Σχολιάστε εδώ