ΣΕΒ: Όχι στην κατανάλωση!

ΣΕΒ: Όχι στην κατανάλωση!

Ποιος το λέει; Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θόδωρος Φέσσας σε άρθρο του με τίτλο «Για ένα νέο μείγμα πολιτικής κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο». Υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι:
«Πρώτη προτεραιότητα για την επανεκκίνηση της οικονομίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι η τόνωση της κατανάλωσης, σε μια οικονομία όπου το 70% του ΑΕΠ της δημιουργείται από την κατανάλωση και οι εισαγωγές ξεπερνούν τις εξαγωγές κατά 21,5 δισ. ευρώ ετησίως. Γιατί απλά η τόνωση της κατανάλωσης θα πάει σε “ξένες” τσέπες, αφού δεν θα προ­έρχεται από την αύξηση του εγχωρίως παραγόμενου προϊόντος και της βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους».


Σχολιάστε εδώ