Καλά νέα για 25.500 ανέργους

Καλά νέα για 25.500 ανέργους

Τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ επιδοτούν 25.500 θέσεις εργασίας. Το ένα αφορά 5.500 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών.

Το δεύτερο απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιδοτεί εργοδότες για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας. Θα επιχορηγηθούν μέχρι 15.000 θέσεις εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Και το τρίτο πρόγραμμα αφορά την παροχή δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας σε 5.000 ανέργους, πρώην αυτοαπασχολούμενους, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.


Σχολιάστε εδώ