Εκατό θέσεις εργασίας

Εκατό θέσεις εργασίας

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα προσλάβει 100 άτομα (70 δασολόγους και 30 δασοπόνους) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων της χώρας και για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των Δασικών Χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.


Σχολιάστε εδώ