Δασικοί Χάρτες στη μισή Ελλάδα…

Δασικοί Χάρτες στη μισή Ελλάδα…

Το Κτηματολόγιο ανέθεσε την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών για το υπόλοιπο 46% της χώρας, προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας στις συμβάσεις και την επικαιροποίηση των παλαιών Δασικών Χαρτών, που είχαν εκπονηθεί στο πλαίσιο παλαιών προγραμμάτων του Κτηματολογίου, χωρίς ποτέ να αναρτηθούν. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μόλις σε ένα έτος.


Σχολιάστε εδώ