Πρόστιμο 150 ευρώ για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ μέχρι 30/9

Πρόστιμο 150 ευρώ για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ μέχρι 30/9

Έναρξη εφαρμογής διαδικασιών ηλεκτρονικής διασταύρωσης για τον εντοπισμό ανέλεγκτων οχημάτων από ΚΤΕΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.4530 (ΦΕΚ 59 Α/ 30.3.2018) προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 150 ευρώ, το όποιο επιβάλλεται από το υπουργείο μεταφορών και βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση, στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που συμπληρώνεται χρονικό διάστημα :

α. έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, β. έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται κάθε φορά που θα προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού.

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από 30/9/2018.

Σημειώνεται ότι όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα προβλέπεται όπως ελέγχονται από ΚΤΕΟ σε 4 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία και έπειτα κάθε δύο χρόνια (αυτοκίνητα και μηχανές-εξαιρούνται τα ταξί και τα βαρέα οχήματα για τα οποία προβλέπεται ετήσιος έλεγχος εξ’ αρχής)

Άσχετα από το παραπάνω πρόστιμο, προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο κατά τη διαδικασία στα ΚΤΕΟ με την μορφή παραβόλου εκπροθέσμου ελέγχου ΚΤΕΟ, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 10€ έως 140 € ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και την κατηγορία οχήματος.

Συστήνεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων να ελέγξουν άμεσα τις προθεσμίες ελέγχου του οχήματός τους και εφόσον κρίνεται σκόπιμο να σπεύσουν άμεσα να κλείσουν ΡΑΝΤΕΒΟΥ με το ΚΤΕΟ επιλογής τους ώστε να μην επαναληφθούν νοσηρά φαινόμενα του 2015.


Σχολιάστε εδώ