Ριζικές αλλαγές στην υγεία επιχειρεί το υπουργείο

Ριζικές αλλαγές στην υγεία επιχειρεί το υπουργείο

Του
ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ


Με μια σειρά νομοσχεδίων που θα έρθουν για ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να αλλάξει πολλά πράγματα, τα οποία είναι αντίθετα με την υγειονομική… κουλτούρα της κυβέρνησης. Ειδικότερα:

Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά τον «Εκσυγχρονισμό και την Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου των Ιδιωτικών Κλινικών». Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα, «το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών», θέτοντας όμως αυστηρότερες προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής (αυξάνεται ο αριθμός τμημάτων και κλινών), τις κτιριακές υποδομές, τις εργασιακές σχέσεις με τους γιατρούς, το μετοχικό κεφάλαιο κ.ά. Παράλληλα απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η χρήση της λέξης «νοσοκομείο» σε όλες τις γλώσσες.

Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, που αρκετές ιδιωτικές κλινικές έχουν κλείσει αφήνοντας πολλά χρέη και άνεργο το προσωπικό τους, ενώ οι υπόλοιπες που έχουν παραμείνει ενεργές αγωνίζονται να κρατηθούν στη ζωή, το υπουργείο Υγείας -μετά μάλιστα από τα clawback και rebate και τις πολύμηνες καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ στην εξόφληση των χρεών του- αποφάσισε να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις ιδιωτικές κλινικές.

Για όσες επιλέξουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις του νομοσχεδίου απαιτείται ένα κόστος κάποιων χιλιάδων ευρώ, ενώ για εκείνες που δεν θα τα καταφέρουν θα αποτελέσει μονόδρομος το οριστικό κλείσιμο, προσθέτοντας και άλλους εργαζόμενους στην ανεργία.

Για τους παραβάτες των διατάξεων του νομοσχεδίου επιβάλλεται πρόστιμο 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 30.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ιδιωτική κλινική χωρίς άδεια.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά την κατάργηση του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και στη θέση του την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο νέος φορέας θα έχει τη μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και αρμοδιότητα «την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας και ειδικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας, ήτοι η πρόληψη νόσων, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η προαγωγή της υγείας μέσω οργανωμένων προσπαθειών της Πολιτείας και της κοινωνίας». Ο ΕΟΔΥ θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, ενώ η νομοθετική παρέμβαση επικεντρώνεται στη ρύθμιση εργασιακών ζητημάτων του προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στο πλαίσιο αυτό «κατοχυρώνονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων στο καταργούμενο ΚΕΕΛΠΝΟ, είτε αυτοί υπηρετούν εντός των δομών του είτε με διάθεση σε εξωτερικούς φορείς, ενώ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την αποφυγή κάθε αιφνίδιας υπηρεσιακής μεταβολής». Ταυτόχρονα, στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται και η ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, «το νομοσχέδιο στοχεύει στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο, που κρίνεται επιτακτική και αναγκαία, καθώς ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και μείζον εθνικό αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Ο καρκίνος είναι μια νόσος που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ένα εμπόδιο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη της νόσου, αλλά και υπεύθυνη, ολιστική και ασθενοκεντρική αντιμετώπιση μέσω της διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για τη νόσο είναι επιβεβλημένη. Λόγω των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμη η ίδρυση ενός Φορέα που θα αναλάβει τη διαμόρφωση και εισήγηση προς τον υπουργό Υγείας της εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο, αλλά και θα συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν τη συνολική, σε εθνικό επίπεδο, διαχείριση των νεοπλασματικών νοσημάτων».

Ωστόσο εμείς θα προσθέσουμε ότι την τελευταία δεκαετία έχουν συνταχθεί άπειρα εθνικά σχέδια δράσης για τον καρκίνο -όπως άλλωστε και για άλλες ασθένειες-, τα οποία έχουν παραμείνει στα συρτάρια του υπουργείου. Παράλληλα, από το υπουργείο Υγείας πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα και να σταλεί τον Οκτώβριο για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο το οποίο θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων και των υγειονομικών περιφερειών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ανάμεσα σε άλλα πρόκειται να αυξηθούν οι υγειονομικές περιφέρειες από επτά, που είναι σήμερα, σε εννέα, οι οποίες θα αποκτήσουν πλαίσιο οργανισμών και θα αναλάβουν τη λειτουργία των κέντρων υγείας και των κέντρων ψυχικής υγείας, ενώ θα χειρίζονται και τις προσλήψεις που θα γίνουν σε αυτά.


Σχολιάστε εδώ