Λήξη ανάρτησης Δασικών Χαρτών

Λήξη ανάρτησης Δασικών Χαρτών

Την επόμενη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου, λήγει η ανάρτηση των προσωρινών Δασικών Χαρτών ολόκληρων των περιφερειακών ενοτήτων Σερρών, Θάσου και Καβάλας (στις υπόλοιπες περιοχές των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου, που δεν έχουν ολοκληρωθεί).

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στον Δήμο Νέστου ξεκίνησε πρόσφατα και θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.


Σχολιάστε εδώ