Έτοιμο το κουστούμι του ΕΝΦΙΑ

Έτοιμο το κουστούμι του ΕΝΦΙΑ

Λίγο… ακριβούτσικος ο λογαριασμός! Μόλις 3,093 δισ. ευρώ θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ για το τρέχον έτος 7.368.472 ιδιοκτήτες ακινήτων. Από αυτούς:

• οι 7.310.185 είναι φυσικά πρόσωπα, με τους συνολικούς βεβαιωμένους φόρους να ανέρχονται σε 2,642 δισ. ευρώ, και

• 58.287 είναι νομικά πρόσωπα, με το σύνολο των βεβαιωμένων φόρων να είναι 450,799 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Ε9, τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαιώματα σε 17.918.990 ακίνητα και σε 15.355.975 γήπεδα, ήτοι σύνολο δικαιωμάτων 33.274.965, τα δε νομικά πρόσωπα έχουν δικαιώματα σε 466.764 ακίνητα και σε 188.745 γήπεδα.

Οι χαμένοι του ΕΝΦΙΑ είναι 946.671 ιδιοκτήτες που θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο, ενώ για 1.470.962 ιδιοκτήτες ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται και για 3.995.181 παραμένει αμετάβλητος. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3% έως 30%.

Εξάλλου, στις επιχειρήσεις ο φόρος αυξάνεται σε 7.126, μειώνεται σε 31.049 και μένει αμετάβλητος σε 12.725.


Σχολιάστε εδώ