Στα κάτω οι μισθοί

Στα κάτω οι μισθοί

Απ’ το 2011 έως το 2017 οι μισθοί βρίσκονται συνεχώς σε φθίνουσα πορεία, με έτος-σταθμό το 2012, που καθιερώθηκε ο υποκατώτερος μισθός και επήλθε μείωση του κατώτερου μισθού κατά 32% και 22%. Έτσι, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, παρά τη φαινομενική αύξηση της συνολικής απασχόλησης, δείχνουν μείωση της συνολικής μισθολογικής δαπάνης.

Τον Ιούνιο του 2011 ο μέσος μεικτός μισθός της συνολικής απασχόλησης ήταν 1.230,5 ευρώ, ενώ τον Ιούνιο του 2017 ήταν 905 ευρώ, δηλαδή υπήρξε μείωση 325,5 ευρώ ή 26,5%. Ο μέσος μισθός στις θέσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκε κατά 18,8% και ο μέσος μισθός στις θέσεις μερικής απασχόλησης κατά 35%.
Η συνολική απασχόληση τον Ιούνιο του 2011 ήταν 1.776.740 άτομα και η συνολική μισθολογική δαπάνη ήταν σχεδόν 2,18 δισ. ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2017 η συνολική απασχόληση ήταν 2.277.379 άτομα και η συνολική μισθολογική δαπάνη ήταν 2,06 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, ενώ η απασχόληση δείχνει να έχει αυξηθεί κατά 28,2%, η μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 5,5%.


Σχολιάστε εδώ