Μαύρη τρύπα 500 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα!

Μαύρη τρύπα 500 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα!

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μπροστά στην καταιγίδα, που αποκαλείται εισφορές, ωθούνται στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόκρυψη εισοδημάτων προκειμένου να τις αποφύγουν. Η πορεία των εσόδων για τον Ιούλιο, για την συνολική πορεία των εσόδων του έτους, και τα πρώτα μηνύματα μάλλον δεν είναι ενθαρρυντικά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρύπα τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και δείχνουν ως ηθικό αυτουργό τον ΕΦΚΑ. Οι συνέπειες από τη μείωση εισοδήματος γίνονται άμεσα εμφανείς, καθώς εκτός από τη μείωση του φόρου προκύπτει και επιπλέον αρνητική διαφορά λόγω της κατακόρυφης μείωσης της προκαταβολής φόρου. Το ποσό που προσδοκά να εισπράξει φέτος η κυβέρνηση από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (πάνω από 8 δισ. ευρώ) δεν θα συγκεντρωθεί.

Οι επιτηδευματίες μειώνουν το δηλωθέν εισόδημα καθώς γνωρίζουν ότι μόνο αυτό μπορεί να τους προστατέψει από την ε­πικείμενη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2019. Από το νέο έτος αλλάζει και πάλι ο τρόπος υπολογισμού.

Καταργείται το μεταβατικό σύστημα, που ίσχυσε για το 2018 (έκπτωση 15% επί του αθροίσματος καθαρών κερδών και ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους) και πλέον οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του αθροίσματος καθαρά κέρδη + ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενης χρονιάς, χωρίς καμιά έκπτωση. Επομένως, όσο λιγότερα είναι τα καθαρά κέρδη τόσο λιγότεροι και οι φό­ροι, τόσο λιγότερες και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Οι επιπτώσεις στα έσοδα του ΕΦΚΑ δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές καθώς, ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι πληρώνουν το ελάχιστο ποσό των 168 ευρώ. Στην εφορία όμως γίνεται άμεσα ορατό το αποτέλεσμα καθώς για κάθε ευρώ μείωσης των καθαρών κερδών η εφορία χάνει από 22 λεπτά έως και πάνω από 55 λεπτά του ευρώ.


Σχολιάστε εδώ