Ποιοι θα πληρώσουν τα 15 δισ. ευρώ φόρους

Ποιοι θα πληρώσουν τα 15 δισ. ευρώ φόρους

-Το 20% των επιχειρήσεων καταβάλλει το 80% των φόρων

Από τις 6.250.000 φορολογικές δηλώσεις (οι 5.400.737 είχαν υποβληθεί μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι υπόλοιπες έπρεπε να κατατεθούν μέχρι την Πέμπτη), οι μισές είναι μηδενικές. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι δεν πρόκειται να πληρώσουν κανένα ποσόν ούτε, όμως, θα πάρουν κάποια επιστροφή. Αντίθετα, 694.644 φορολογούμενοι ή νοικοκυριά (12,86%) θα πάρουν επιστροφή φόρου 408 ευρώ κατά μέσο όρο.

Οι τρεις βασικοί φόροι από τους οποίους το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει πάνω από 15 δισ. ευρώ είναι:
• 3 δισ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ,
• 8 δισ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και
• 4 δισ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ποιοι θα πληρώσουν αυτά τα 15 δισ. ευρώ:
• 11.440 νομικά πρόσωπα (από τις 251.417 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μόνο οι 42.190 παρουσιάζουν κέρδη έως 15.000 ευρώ, οι 97.144 εμφανίζουν ζημίες και οι 61.186 έχουν μηδενικό αποτέλεσμα) τα οποία εμφανίζουν κέρδη περίπου 9,8 δισ. ευρώ και οι φόροι που τους αντιστοιχούν είναι γύρω στα 4,3 δισ. ευρώ,
• 1.670.000 φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ τα οποία πληρώνουν φόρο εισοδήματος 6,7 δισ. ευρώ από τα 8 δισ. ευρώ που βεβαιώνονται και
• 1.466.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρώνουν ΕΝΦΙΑ 3 δισ. ευρώ συνολικά τον χρόνο.

Τη… νύφη θα πληρώσουν περίπου 2.132.215 φορολογούμενοι για τους οποίους προέκυψε χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι 4 στα 10 εκκαθαριστικά είναι χρεωστικά και ο πρόσθετος φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν είναι 2,37 δισ. ευρώ.

Το συμπέρασμα, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, είναι ότι το 80% των φόρων πληρώνει το 20% των επιχειρήσεων, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι 507 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, με κέρδη άνω των 2.400.000 ευρώ η κάθε μία, μοιράζονται το 47,89% των συνολικών κερδών. Το αντίστοιχο περσινό ποσοστό ήταν 40,82%.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι 507 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν συνολικά κέρδη 5,63 δισ. ευρώ έναντι 4,129 δισ. ευρώ το 2015.


Σχολιάστε εδώ