Γελάει ο κόσμος: Το υπουργείο Τουρισμού φτιάχνει γραφείο του ΕΟΤ για τα Επτάνησα με έδρα τα …Γιάννενα

Γελάει ο κόσμος: Το υπουργείο Τουρισμού φτιάχνει γραφείο του ΕΟΤ για τα Επτάνησα με έδρα τα …Γιάννενα

Το υπουργείο τουρισμού προωθεί την δημιουργία εννιά νέων ανεξάρτητων γραφείων του ΕΟΤ με σημαντικές αρμοδιότητες (μεταξύ άλλων δημόσιες σχέσεις – προβολή – διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος – φιλοξενία δημοσιογράφων , τουριστικών πρακτόρων κλπ) καθώς και νέες θέσεις εργασίας στις έδρες των περιφερειών.

Όμως από το τη νέα αυτή διάρθρωση εξαιρούνται οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα για τη Περιφέρεια ιονίων Νήσων μιλάμε μια από τη σημαντικότερες τουριστικά Περιφέρειες της χώρας.

Το δε γραφείο για τα Ιόνια Νησιά, θα έχει έδρα, την έδρα της περιφέρειας Ηπείρου, δηλαδή τα Γιάννενα!
Είναι δυνατόν σε μια περιφέρεια που φιλοξενεί εκατομμύρια τουρίστες ετησίως να μην έχει γραφείο ΕΟΤ με τις τόσο σημαντικές αρμοδιότητες σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες, π.χ. Θεσσαλίας η Στερεάς Ελλάδας που έχουν κατά πολύ λιγότερους τουρίστες και δεν χαρακτηρίζονται ως τουριστικές;

Είναι δυνατόν το γραφείο Ιωαννίνων του ΕΟΤ να καθορίζει την προβολή και την διαφήμιση της περιφέρειας Ιονίων Νήσων που έχει διαφορετικής μορφής και ποσότητας τουρισμό από την Ήπειρο;

Είναι δυνατόν την φιλοξενία δημοσιογράφων – τουριστικών πρακτόρων στα Ιόνια Νησιά να την οργανώνει το γραφείο του ΕΟΤ στην Ήπειρο;
Σημειώνεται ότι τα γραφεία αυτά είναι ανεξάρτητα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Τουρισμού που ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού και έχουν εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες.

Την αντίδρασή του στην ενσωμάτωση των Περιφερειών Ηπείρου και Ιονίων Νήσων για τη νέα εσωτερική υπηρεσία που διοργανώνει ο ΕΟΤ με έδρα τα Γιάννενα εκφράζει ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Όπως επεξηγεί ο κ. Γαλιατσάτος «οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τον Τουρισμό  διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι απευθείας οι υπαγόμενες υπηρεσίες στο Υπουργείο Τουρισμού, όπως είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού που υπάρχει και εδρεύει στην Κέρκυρα και δε μεταφέρεται, παραμένει ως έχει και έχει την ευθύνη της Κέρκυρας και της Λευκάδας και τον αντίστοιχο γραφείο το οποίο εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και υπάγεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού που είναι στην Πάτρα. Για αυτό το θέμα υφίσταται ένα ζήτημα ότι τελικά και το Υπουργείο Τουρισμού και τα υπόλοιπα Υπουργεία, θα πρέπει να διοργανώνουν τις υπηρεσίες τους με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό οργάνωσης του κράτους που είναι σήμερα οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Έτσι για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να δουν μελλοντικά τον τρόπο οργάνωσή τους σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Όσον αφορά στο νέο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΕΟΤ, στο οποίο προβλέπεται η ίδρυση υπηρεσιών ΕΟΤ εσωτερικού, ιδρύονται εννέα υπηρεσίες , μία εκ των οποίων είναι η Ηπείρου και Ιονίων νήσων με έδρα τα Γιάννενα και το οποίο αυτή τη στιγμή ενσωματώνει ένα γραφείο πληροφοριών  που υπάρχει στην Άρτα.

ANAΛΥΤΙΚΑ στο ekefalonia.gr


Σχολιάστε εδώ