Τι πρέπει να ξέρετε για τα γυαλιά ηλίου

Τι πρέπει να ξέρετε για τα γυαλιά ηλίου

Η συνεχιζόμενη καταστροφή του όζοντος κάνει ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη προστασίας των ματιών μας από την ηλιακή ακτινοβολία με γυαλιά ηλίου, που να πληρούν βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες εξασφαλίζονται όταν τα γυαλιά αγοράζονται από οπτικό κατάστημα και συνοδεύονται από ένα πληροφοριακό δελτίο. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών (ΠΕΟΟ) τα κατάλληλα γυαλιά ηλίου πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι απορροφητικά στην ηλιακή ακτινοβολία. Τόσο ακριβώς όσο χρειάζεται, όσο και στα μήκη κύματος που χρειάζεται, ώστε η περατότητα της ακτινοβολίας να είναι ικανή να παρέχει διαφάνεια.

2. Να είναι οπτικά κατεργασμένα, ομοιογενή και αναλλοίωτα, όπως και τα κρύσταλλα οράσεως.

3. Η αντοχή τους στην πίεση να ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές (απαιτείται συγκε­κριμένο πάχος – αντοχή υλικού), με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων.

Η επιλογή των γυαλιών ηλίου θα πρέπει να γίνεται με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Ειδικότερα, θα πρέπει να ακολουθούνται ανά κατηγορία κάποιοι βασικοί κανόνες:

Τα νήπια θα πρέπει να φορούν πάντοτε γυαλιά ηλίου ειδικά κατασκευασμένα για παιδιά. Οι φακοί θα πρέπει να είναι ασφαλείας, οι σκελετοί από συμβατικά για το πρόσωπο και μεγάλης αντοχής υλικά στο σωστό μέγεθος.

Τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας θα πρέπει να φορούν γυαλιά ηλίου με πλήρη απορρόφηση τόσο στη UVA όσο και στη UVB και ταυτόχρονη ανθεκτικότητα στη θραύση, όπως οι φακοί polycarbonate. Για τα παιδιά που φορούν διορθωτικά γυαλιά η καλύτερη λύση είναι η κατασκευή διορθωτικών γυαλιών ηλίου.

Στους εφήβους, η χρήση γυαλιών ηλίου θα πρέπει και πάλι να γίνεται βάσει προδιαγραφών, ενώ η ενημέρωσή τους δεν θα βάλει σε κίνδυνο τα μάτια τους, ακόμα και όταν πρόκειται για γυαλιά ανοιχτόχρωμα, με ιδιαίτερα και ασυνήθιστα χρώματα.

Οι χρήστες φακών επαφής θα πρέπει πάντα να φορούν απορροφητικά γυαλιά ηλίου.

Στους ενήλικες, παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η οδήγηση, το επάγγελμα, το hobby και η ανάγκη κάλυψης διαθλαστικών ανωμαλιών.


Σχολιάστε εδώ