Αναδιάρθρωση «κόκκινων» δανείων 30 δισ. ευρώ

Αναδιάρθρωση «κόκκινων» δανείων 30 δισ. ευρώ

Πρεμιέρα πραγματοποίησαν χθες οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, επιλέγοντας για πρώτη φορά τη μέθοδο της αναδιάρθρωσης με ανάθεση της διαχείρισης προβληματικών δανείων ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι αυτό ήταν μόλις το πρώτο βήμα, αφού οι τράπεζες θα περάσουν από τη βάσανο της αναδιάρθρωσης «κόκκινα» δάνεια ύψους 40 δισ. ευρώ που αφορούν προβληματικά χαρτοφυλάκια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Από τον παραπάνω προβληματικό δανεισμό, για χαρτοφυλάκια ύψους 10 δισ. ίσως και 12 δισ. ευρώ περίπου, αναμένεται να δοκιμαστεί η μέθοδος ανάκτησης μέσω δημοπρασιών ενεχύρων, ενώ για τα υπόλοιπα 28-30 δισ. ευρώ θα επιδιωχθεί η λύση της αναδιάρθρωσης.

Από τα 30 αυτά δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια, ύψους 10 δισ. ευρώ περίπου αφορούν κοινή έκθεση και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Επομένως τα δάνεια αυτά είτε θα αντιμετωπισθούν ανά περίπτωση από τις ίδιες τις τράπεζες μέσα από το NPL Forum που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν, είτε θα δοθούν προς διαχείριση σε τρίτους.

Άλλο ένα τρίτο από τα 30 δισ. ευρώ αποτελεί δάνεια που θα αναδιαρθρωθούν από τις ίδιες τις τράπεζες με τις κλασικές μεθόδους αναδιάρθρωσης.

Τα τελευταία 10 δισ. ευρώ, από τα 30 που προαναφέρθηκαν, αποτελούν δάνεια που επίσης προορίζονται για διαχείριση από τρίτους, διότι οι δανειολήπτες είναι βιώσιμοι και χρειάζονται νέα κεφάλαια τα οποία η τράπεζα δυσκολεύεται να χορηγήσει, ενώ ο διαχειριστής έχει στη διάθεσή του και άλλους τρόπους για να εξασφαλίσει τα κεφάλαια αυτά.

Για όλες τις περιπτώσεις όπου η αναδιάρθρωση δεν καταστεί εφικτή ή αποτύχει, οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε άλλες λύσεις προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους εγκαίρως.

Ο λόγος για τον οποίον οι τράπεζες πέραν των πωλήσεων θα επιδιώξουν πλέον μετ’ επιτάσεως τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης έχει να κάνει με το γεγονός πως η συνέχιση των πωλήσεων, ιδιαίτερα για δάνεια τα οποία δεν είναι επαρκώς καλυμμένα, θα δημιουργήσει κεφαλαιακά προβλήματα στα πιστωτικά ιδρύματα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στο naftemporiki.gr


Σχολιάστε εδώ