Αλ. Τσίπρας: Μια περιφέρεια στα μέτρα της κοινωνίας – Δείτε το σποτάκι που ανάρτησε στο twitter

Αλ. Τσίπρας: Μια περιφέρεια στα μέτρα της κοινωνίας – Δείτε το σποτάκι που ανάρτησε στο twitter

​Πιο κοντά στον έλεγχο και τη λογοδοσία. ​Πιο δημοκρατική.

Επισυνάπτοντας ένα σποτάκι σε ανάρτηση στο twitter με τίτλο «Μια περιφέρεια στα “μέτρα” της κοινωνίας. Πιο κοντά στον έλεγχο και τη λογοδοσία. Πιο δημοκρατική». Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά την κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, τονίζει:

«Η διαίρεση της επικράτειας σε εκλογικές περιφέρειες είναι ένας από τους καθοριστικότερους πυλώνες κάθε εκλογικού συστήματος, καθώς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της τοπικότητας και της εγγύτητας των πολιτών προς τους αιρετούς αντιπροσώπους τους, ώστε να είναι ουσιαστική η επικοινωνία, αλλά και ο κοινωνικός έλεγχος και η λογοδοσία των εκλεγμένων. Οι πολύ μεγάλες πληθυσμιακά εκλογικές περιφέρειες φαλκιδεύουν, αντικειμενικά, τον ανωτέρω στόχο, ενώ παράλληλα ευνοούν την εξάρτηση αιρετών και υποψηφίων από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και μηχανισμούς κινητοποίησης και πίεσης, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ο εκλογικός ανταγωνισμός διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των ΜΜΕ και της διαφήμισης».


Σχολιάστε εδώ