Υπουργείο Εργασίας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ (51) ΘΕΣΕΩΝ

Υπουργείο Εργασίας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ (51) ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ (51) ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (NA_2018-07-12_02) 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν. (ΑΔΑ: Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ)

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Προκήρυξη


Σχολιάστε εδώ