Υπερωρίες για όλους

Υπερωρίες για όλους

Λεφτά υπάρχουν για τα δικά μας παιδιά…

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών εγκρίνεται η καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για 140 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η δαπάνη ανέρχεται σε 105.000 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ