Novartis: Η ρουξολιτινίμπη σχετίζεται με μείωση του κινδύνου θανάτου και εμφάνισης επικίνδυνων θρόμβων σε ασθενείς με σπάνια αιματολογική κακοήθεια

Novartis: Η ρουξολιτινίμπη σχετίζεται με μείωση του κινδύνου θανάτου και εμφάνισης επικίνδυνων θρόμβων σε ασθενείς με σπάνια αιματολογική κακοήθεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μελέτη της Novartis με δεδομένα από την κλινική πράξη (real-world data) συμπεραίνει ότι η ρουξολιτινίμπη σχετίζεται με μείωση του κινδύνου θανάτου και εμφάνισης επικίνδυνων θρόμβων σε ασθενείς με σπάνια αιματολογική κακοήθεια

* Η σύγκριση της ρουξολιτινίμπης έναντι της βέλτιστης διαθέσιμης θεραπείας, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΗΑ), δείχνει μειωμένο κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με ανεπαρκώς ελεγχόμενη αληθή πολυκυτταραιμία (polycythemia vera – PV)1

* Πρόσθετα δεδομένα στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΗΑ), δείχνουν ότι η έναρξη θεραπείας με ρουξολιτινίμπη πιο νωρίς στην πορεία της νόσου ενδέχεται να οδηγεί σε βελτιωμένες εκβάσεις για τους ασθενείς με μυελοΐνωση (MF) 2, 3

* Τα δεδομένα τονίζουν τη δέσμευση της Novartis έναντι των ανθρώπων με μυελοΐνωση (MF) και αληθή πολυκυτταραιμία (PV) μέσω ενός άρτιου, συνεχιζόμενου ερευνητικού προγράμματος για τις συγκεκριμένες σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες

Η Novartis ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης σύγκρισης που καταδεικνύει ότι οι ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία οι οποίοι παρουσιάσαν αντοχή ή δυσανεξία στην υδροξυουρία (HU), και έλαβαν αγωγή με ρουξοτιλινίμπη, είχαν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο θρόμβωσης (θρόμβοι) και θανάτου σε σύγκριση με ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία (PV) που έλαβαν την βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία1. Τα ευρήματα της μελέτης βασίζονται σε σύγκριση των δεδομένων ασθενών που έλαβαν θεραπεία με ρουξολιτινίμπη στην Φάσης ΙΙΙ κλινική δοκιμή RESPONSE (σκέλος ρουξολιτινίμπης), με δεδομένα κλινικής πράξης (real world data) του Ισπανικού μητρώου ασθενών GEMFINI. Η αληθής πολυκυτταραιμία (PV) είναι μια σπάνια και ανίατη αιματολογική κακοήθεια που σχετίζεται με υπερπαραγωγή κυττάρων αίματος και που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές, όπως θρομβώσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα του μυοκαρδίου4.

Τα νέα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 23ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA), στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

«Όταν συμπληρώνουμε τα δεδομένα κλινικών δοκιμών με εμπειρίες από την κλινική πράξη, μπορούμε να έχουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν οι θεραπείες τους ασθενείς στην καθημερινή τους ζωή», ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης Alberto Alvarez-Larran, MD, Αιματολογικό Τμήμα, Νοσοκομειακή Κλινική,

Βαρκελώνη, Ισπανία. «Αυτή η πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει τη χρήση της ρουξολιτινίμπης προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πάσχουν από αληθή πολυκυτταραιμία να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο της νόσου όταν η υδροξυουρία δεν αποτελεί επιλογή».

Πρόσθετα δεδομένα για τη ρουξολιτινίμπη που παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας περιλαμβάνουν αναλύσεις αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μεγαλύτερης μελέτης ευρείας πρόσβασης σε ασθενείς με μυελοΐνωση που έλαβαν θεραπεία με ρουξολιτινίμπη μέχρι σήμερα (μελέτη JUMP). Ανάλυση αποτελεσματικότητας έδειξε ότι οι ασθενείς με μυελοΐνωση χαμηλού κινδύνου πέτυχαν μείωση του μεγέθους του σπλήνα όταν ελάβαν θεραπεία με ρουξολιτινίμπη, και η πλειονότητα των ασθενών (ποσοστό 82,1%) πέτυχαν μείωση ≥50% σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή2. Μια ξεχωριστή ανάλυση εντόπισε τους παράγοντες που ενδέχεται να οδηγούν σε μεγαλύτερη ανταπόκριση ως προς το μέγεθος του σπλήνα σε ασθενείς με μυελοΐνωση στους οποίους χορηγείται η ρουξολιτινίμπη, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η χορήγηση της θεραπείας σε πιο πρώιμα στάδια κατά την πορεία της νόσου και η χορήγηση υψηλότερης δόσης (≥10 mg BID)3.

«Με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, οι ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (MPNs) συχνά αγωνίζονταν να διατηρήσουν την ασθένειά τους υπό έλεγχο», ανέφερε ο Samit Hirawat, MD, Επικεφαλής του Τμήματος Ογκολογίας της Novartis για την Παγκόσμια Ανάπτυξη Φαρμάκων. «Η έρευνα που διεξήχθη από τις ομάδες της Novartis και τους ιατρούς συνεργάτες μας τόσο στην αληθή πολυκυτταραιμία όσο και στην μυελοΐνωση βοηθά να διασαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο η ρουξολιτινίμπη μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του φορτίου της νόσου για τους ασθενείς».

Επιπλέον, δεδομένα 48 εβδομάδων από την μελέτη EXPAND υποστηρίζουν τη δόση ρουξολιτινίμπης 10 mg BID ως δόση έναρξης σε ασθενείς με μυελοΐνωση με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε έναν πληθυσμό ασθενών που διατρέχει αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας και σοβαρών επιλοκών5. Σχεδόν ένα τρίτο των ασθενών της μελέτης που ελάμβαναν ρουξολιτινίμπη πέτυχαν μείωση ≥50% του μεγέθους του σπλήνα κατά την εβδομάδα 48 (ποσοστό 31,8% των ασθενών [7/22] με αριθμό αιμοπεταλίων από 75 ως 99 x 109/L και ποσοστό 35,7% [5/14] των ασθενών με αριθμό αιμοπεταλίων από 50 ως 74 x 109/L)5.

Σχετικά με τη Μελέτη Σύγκρισης Δεδομένων Κλινικής Πράξης (real world) για την Αληθή Πολυκυτταραιμία

Τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας συγκρίνουν τα ποσοστά συνολικής επιβίωσης και θρόμβωσης, χρησιμοποιώντας δεδομένα από ασθενείς που έλαβαν αγωγή στο σκέλος ρουξολιτινίμπης της μελέτης RESPONSE και από ασθενείς που έλαβαν βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία (BAT) σε συνθήκες κλινικής πράξης, από το μητρώο της Ισπανικής Ομάδας Χρόνιων Μυελοϋπερπλαστικών Νόσων, Αρνητικών στο Χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Grupo Español de Enfermedades Mieloproliferativas Crónicas Filadelfia Negativas – GEMFIN)1.

Στην προηγουμένως αναφερθείσα μελέτη Φάσης ΙΙΙ RESPONSE, το υψηλό ποσοστό διασταυρούμενης μετάβασης (crossover) από τη βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία (BAT) στη ρουξολιτινίμπη απέκλειε την σύγκριση δεδομένωνσυνολικής επιβίωσης και ποσοστών θρόμβωσης. H RESPONSE ήταν μια διεθνής μελέτη ανοικτής επισήμανσης η οποία περιλάμβανε ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία ανθεκτικούς ή με δυσανεξία στην υδροξυουρία, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν με αναλογία 1:1 για να λάβουν είτε ρουξολιτινίμπη (δόση έναρξης 10 mg δύο φορές την ημέρα), είτε βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία (BAT), η οποία οριζόταν ως μονοθεραπεία επιλεγείσα από τον ερευνητή ή μόνον παρατήρηση. Οι ασθενείς του μητρώου GEMFIN στην ομάδα βέλτιστης διαθέσιμης θεραπείας (BAT)στην κλινική πράξη (real world), παρουσίαζαν αντίσταση ή δυσανεξία στην υδροξυουρία σύμφωνα με τα τροποποιημένα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Λευχαιμίας και ελάμβαναν υδροξυουρία (ποσοστό 44%), βουσουλφάνη (10%), ραδιενεργό φωσφόρο (2%), ιντερφερόνη (6%), αναγρελίδη (12%), άλλη αγωγή (11%) ή καθόλου κυτταρομειωτική θεραπεία (26%). Ορισμένοι ασθενείς ελάμβαναν πολλαπλές θεραπείες1.

Στη μελέτη GEMFIN, οι ασθενείς που έλαβαν ρουξολιτινίμπη εμφάνισαν σημαντική επιμήκυνση στη συνολική επιβίωση (HR=0,28 [0,11–0,72]) και μειωμένο κίνδυνο θρομβώσεων (HR=0,21 [0,06–0,76]) σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν BAT σε συνθήκες κλινικής πράξης (real world)1.

Σχετικά με τη Μελέτη JUMP

Η JUMP είναι μια μελέτη ευρείας πρόσβασης Φάσης IIIb, η οποία σχεδιάστηκε για την περαιτέρω αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με μυελοΐνωση. Περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη κοόρτη ασθενών με μυελοΐνωση που έχει λάβει αγωγή με ρουξολιτινίμπη, 2.233 μέχρι σήμερα. Η μελέτη παρείχε πρόσβαση στη ρουξολιτινίμπη σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στη θεραπεία εκτός του πλαισίου κλινικής δοκιμής και περιέλαβε 60 ασθενείς οι οποίοι είχαν νόσο χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με το σύστημα DIPSS2,3.

Σχετικά με τη Μελέτη EXPAND

Η EXPAND είναι μια μελέτη εύρεσης δόσης, ανοικτής επισήμανσης, Φάσης Ib, σε ασθενείς με μυελοΐνωση με αριθμό αναφοράς αιμοπεταλίων από 50 ως 99 x 109/L. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία είναι αυτά της περιόδου παρακολούθησης 48 εβδομάδων5.

Η μελέτη αξιολόγησε τη δόση 10 mg BID (2 φορές ημερησίως) ως ασφαλή δόση έναρξης της ρουξολιτινίμπης. Τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ασθενών που πέτυχαν ≥50% μείωση του μεγέθους του σπλήνα. Τα ευρήματα ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες της ρουξολιτινίμπης5.

Σχετικά με την Μυελοΐνωση και την Αληθή Πολυκυτταραιμία

Η μυελοΐνωση (MF) και η αληθής πολυκυτταραιμία (PV) ανήκουν σε μια ομάδα σχετιζόμενων μεταξύ τους,σπάνιων αιματολογικών κακοηθειών που ονομάζονται μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, στις οποίες τα κύτταρα του μυελού των οστών που είναι υπεύθυνα για την παραγωγήκυττάρων αίματος του οργανισμού αναπτύσσονται και λειτουργούν με μη φυσιολογικό τρόπο4,6.

Σε ασθενείς με μυελοΐνωση, ο μυελός των οστών δεν μπορεί πλέον να παράγει αρκετά φυσιολογικά κύτταρα του αίματος, προκαλώντας έτσι αύξηση του μεγέθους του σπλήνα. Η μυελοΐνωση προσβάλλει περίπου έναν στους 100.000 ανθρώπους6.

Η αληθής πολυκυτταραιμία σχετίζεται με την υπερβολική παραγωγή κυττάρων του αίματος και, σε περίπτωση που δεν ελέγχεται επαρκώς, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές όπως θρομβώσεις, εγκεφαλικό και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η αληθής πολυκυτταραιμία προσβάλλει έως και τρεις στους 100.000 ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο4.

Σχετικά με τη ρουξολιτινίμπη

Η ρουξολιτινίμπη είναι ένας από του στόματος λαμβανόμενος αναστολέας των κινασών της τυροσίνης JAK 1 και JAK 2. Η ρουξολιτινίμπη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με αληθή πολυκυτταραιμία (PV) που παρουσιάζουν αντοχή ή δυσανεξία στην υδροξυουρία και για τη θεραπεία σχετικής με τη νόσο σπληνομεγαλίας ή συμπτωμάτων σε ενήλικες ασθενείς με πρωτοπαθή μυελοΐνωση (γνωστή επίσης ως χρόνια ιδιοπαθής μυελοΐνωση), μυελοΐνωση έπειτα από αληθή πολυκυτταραιμία ή μυελοΐνωση έπειτα από ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση. Η ρουξολιτινίμπη έχει λάβει έγκριση σε 101 χώρες για

ασθενείς με μυελοΐνωση, περιλαμβανομένων των χωρών της Ε.Ε., της Ελβετίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, και σε περισσότερες από 75 χώρες για ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία, περιλαμβανομένων των χωρών της Ε.Ε., της Ελβετίας, της Ιαπωνίας και του Καναδά. Οι ακριβείς ενδείξεις για τη ρουξολιτινίμπη ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Πρόσθετες υποβολές σε ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται εν εξελίξει παγκοσίως τόσο για την μυελοΐνωση όσο και για την αληθή πολυκυτταραιμία.

Η Novartis έχει λάβει άδεια για τη ρουξολιτινίμπη, από την Incyte Corporation για ανάπτυξη και εμπορεία εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ρουξολιτινίμπη κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Incyte Corporation για τη θεραπεία ασθενών με αληθή πολυκυτταραιμία που έχουν παρουσιάσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία στην υδροξυουρία και για τη θεραπεία ασθενών με ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου μυελοΐνωση.

Η συνιστώμενη δόση έναρξης της ρουξολιτινίμπης στην αληθή πολυκυτταραιμία είναι 10 mg, λαμβανόμενα από το στόμα δύο φορές την ημέρα. Η συνιστώμενη δόση έναρξης της ρουξολιτινίμπης στην μυελοΐνωση είναι 15 mg από του στόματος δύο φορές την ημέρα για ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων μεταξύ 100.000 mm3 και 200.000 mm3, και 20 mg δύο φορές την ημέρα για ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων >200.000 mm3. Οι δόσεις δύνανται να τιτλοποιούνται με βάση την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για τη συνιστώμενη δόση έναρξης για ασθενείς με μυελοΐνωση με αριθμό αιμοπεταλίων μεταξύ 50.000/mm3 και <100.000/mm3. Η μέγιστη συνιστώμενη δόση έναρξης για αυτούς τους ασθενείς είναι 5 mg δύο φορές την ημέρα, και οι ασθενείς θα πρέπει να τιτλοποιηθούν με προσοχή7.

Η ρουξολιτινίμπη αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Novartis AG σε χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Το προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της ρουξολιτινίμπης δεν έχει ακόμη ελεγχθεί πέραν των εγκεκριμένων ενδείξεων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το συγκεκριμένο δελτίο τύπου περιέχει «δηλώσεις πρόβλεψης» (forward-looking statements), όπως ο όρος αυτός ορίζεται από την Πράξη Αναθεώρησης σχετικά με Προσφυγή στο Δικαστήριο για Ιδιωτικούς Τίτλους (Private Securities Litigation Reform Act) του 1995 των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δηλώσεις πρόβλεψης σε γενικές γραμμές μπορούν να αναγνωρίζονται από τη χρήση λέξεων όπως «δυνάμει», «μπορεί», «θα», «σχεδιάζει», «αναμένει», «προβλέπει», «προσβλέπει», «πιστεύει», «δεσμεύεται», «ερευνητικό», «στο πρόγραμμα», «έναρξη» ή παρόμοιους όρους ή από ρητές ή υπονοούμενες συζητήσεις που αφορούν στις πιθανές εγκρίσεις διάθεσης, στις νέες ενδείξεις ή στη νέα σήμανση για τα ερευνητικά ή εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου, ή που αφορούν σε ενδεχόμενα μελλοντικά έσοδα από τα εν λόγω προϊόντα. Δεν θα πρέπει να εμπιστεύεστε άκριτα αυτές τις δηλώσεις. Οι κατά τα ως άνω δηλώσεις πρόβλεψης βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες μας που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή αυτές τις αβεβαιότητες πραγματοποιηθούν, ή σε περίπτωση που οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφοροποιούνται σημαντικά από εκείνα που προβάλλονται στις δηλώσεις πρόβλεψης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα ερευνητικά ή εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου θα αποτελέσουν αντικείμενο υποβολής αίτησης ή ότι θα λάβουν έγκριση για πώληση ή για οποιαδήποτε πρόσθετη ένδειξη ή σήμανση σε οποιαδήποτε αγορά ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω προϊόντα θα είναι εμπορικά διαθέσιμα στο μέλλον. Ειδικότερα, οι προσδοκίες μας που αφορούν σε αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από τις αβεβαιότητες που είναι εγγενείς στην έρευνα και στην ανάπτυξη, περιλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών και πρόσθετων αναλύσεων των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, των ενεργειών ή των καθυστερήσεων των ρυθμιστικών αρχών ή των κρατικών

κανονισμών εν γένει, των διεθνών τάσεων ως προς τον περιορισμό του κόστους των υπηρεσιών υγείας, περιλαμβανομένων και των πιέσεων τιμολόγησης και αποζημίωσης από την κυβέρνηση, τους φορολογούμενους και το ευρύ κοινό, της ικανότητάς μας να λάβουμε ή να διατηρήσουμε την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των συγκεκριμένων προτιμήσεων συνταγογράφησης ιατρών και ασθενών, των γενικότερων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, θεμάτων ασφάλειας, ποιότητας ή παραγωγής, πιθανών ή πραγματικών περιπτώσεων παραβίασης της ασφάλειας και του απορρήτου δεδομένων, ή προβλημάτων στα συστήματα πληροφορικής που διαθέτουμε, ή άλλων κινδύνων και παραγόντων που αναφέρονται στην τρέχουσα έκδοση του εντύπου Form 20-F της Novartis AG που έχει καταχωρισθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (US Securities and Exchange Commission). Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου με σημερινή ημερομηνία και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει οποιεσδήποτε δηλώσεις πρόβλεψης που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου συνεπεία νέων πληροφοριών, μελλοντικών εξελίξεων ή άλλων λόγων.

Λίγα Λόγια για τη Novartis

Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας. Με έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Novartis προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των εν λόγω αναγκών: καινοτόμα φάρμακα, οφθαλμιατρικά προϊόντα και χαμηλού κόστους γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα. Η Novartis κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε αυτούς τους τομείς. Το 2017, ο Όμιλος σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 49.1 δις δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Όμιλο ανήλθαν σε 9,0 δις δολάρια ΗΠΑ περίπου. Οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 124.000 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης. Τα προϊόντα της Novartis είναι διαθέσιμα σε περίπου 155 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής και απασχολούνται 500 περίπου άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis: Website: www.novartis.gr Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/ Twitter: http://twitter.com/novartis YouTube channel: Novartis Hellas

Παραπομπές

1. Alvarez-Larran, et al. Comparison of Ruxolitinib Real-World Best Available Therapy in Terms Of overall Survival and Thrombosis in Patients with Polycythemia Vera who are Resistant or Intolerant to Hydroxyurea. EHA 2018. Abstract PF628.

2. Guglielmelli, et al. Safety and Efficacy of Ruxolitinib (Rux) in Patients (Pts) with Dipss Low-Risk Myelofibrosis (MF) in the Phase 3b Expanded-Access Jump Study. EHA 2018. Abstract PF623.

3. Gupta, et al. Predictors of Response to Ruxolitinib (Rux) in Patients (Pts) with Myelofibrosis (MF) in the Phase 3b Expanded-Access Jump Study. EHA 2018. Abstract PF616.

4. Leukemia & Lymphoma Society. Polycythemia Vera Facts. Available at: http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeducationmaterials/mpd/pdf/polycythemiavera.pdf. Accessed June 2018.

5. Vannucchi, et al. Results from 48-week follow-up of the EXPAND study: a phase 1b, open-label, dose-finding study of ruxolitinib in patients with myelofibrosis and low platelet counts (50-99 × 109/L) at baseline. EHA 2018. Abstract PF611.

6. Leukemia & Lymphoma Society. “Myelofibrosis Facts.” Available at: https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/FS14_Myelofibrosis_Fact%20Sheet_Final9.12.pdf. Accessed June 2018.

7. Jakavi® (ruxolitinib) tablets: EU Summary of Product Characteristics.


Σχολιάστε εδώ