Αγωνία για τη μείωση  των «κόκκινων» δανείων

Αγωνία για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων

Στα 101,8 δισ. ευρώ έχουν… κολλήσει τα «κόκκινα» δάνεια, από τα οποία τα 27,8 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά, τα 13,8 δισ. ευρώ καταναλωτικά και τα 60,1 δισ. ευρώ επιχειρηματικά. Στόχος των τραπεζών είναι η μείωσή τους κατά 10% με 15%, ήτοι μείον περίπου 10 δισ. ευρώ, και θα υποβάλουν την πρότασή τους στις εποπτικές αρχές το φθινόπωρο.

Να σημειωθεί ότι το πλάνο που τρέχει σήμερα προβλέπει μέχρι το τέλος του 2019 τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα (στα οποία περιλαμβάνονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί) να περιοριστούν στα 64,6 δισ. ευρώ από 92,4 δισ. ευρώ που ήταν μέχρι τον Μάρτιο. Τα δε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες) να μειωθούν στα 38,6 δισ. ευρώ από 63,9 δισ. ευρώ που είναι σήμερα.

Επιδίωξη των αναθεωρημένων σχεδίων είναι στο τέλος του 2019 τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα να είναι κάτω από 60 δισ. ευρώ και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω από 35 δισ. ευρώ.


Σχολιάστε εδώ