Τρέξτε…

Τρέξτε…

Προσλήψεις 42.521 ατόμων θα γίνουν στο Δημόσιο, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Από αυτές, οι 7.286 αφορούν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 32.759 το Δημόσιο, οι 457 Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι 545 τον ΟΑΕΔ, οι 25 τον ΕΟΠΥΥ, οι 708 Νομικά Πρόσωπα και οι 720 ΔΕΚΟ.


Σχολιάστε εδώ