Εννέα αναπτυξιακές προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας για τη μετά-μνημονίων εποχή

Εννέα αναπτυξιακές προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας για τη μετά-μνημονίων εποχή

Εννέα προτάσεις για τον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου, καθώς και για την τιμολόγηση / αποζημίωση των φαρμάκων κατέθεσαν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) σε κοινή τους επιστολή προς την κυβέρνηση, την οποία συνυπογράφουν ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου και ο Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδροι των δύο Συλλόγων αντίστοιχα.

«Αποτελεί δεδομένο ότι η επικείμενη ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής θα αποτελέσει μία νέα αφετηρία για τη χώρα κλείνοντας επιτέλους τον δεκαετή κύκλο της ύφεσης και σηματοδοτώντας την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο Κλάδος μας αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εθνική αυτή προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε απαραίτητο το σχεδιασμό ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου με στόχο την θεραπεία των χρόνιων παθογενειών της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν το αναπτυξιακό άλμα που απαιτείται, σήμερα περισσότερο από ποτέ για να ξεπεράσουμε οριστικά την κρίση», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Σε αυτήν την «επιστολή ευθύνης» ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ, αφού περιγράφουν την κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί ο κλάδος όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου με τα αλλεπάλληλα  clawback  και rebate, και τις συνεχείς μειώσεις των τιμών των φαρμάκων, επισημαίνουν τη σημαντική συμβολή του στην εθνική οικονομία, την κοινωνία και τους ασθενείς, παρουσιάζουν το οικονομικό αποτύπωμα της φαρμακοβιομηχανίας και τις αναπτυξιακές προοπτικές της και καταλήγουν στις ακόλουθες προτάσεις:

Προτάσεις για τον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου

  • Η υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού που βαρύνει τη βιομηχανία (clawback) πρέπει να υπολογίζεται σε τιμές παραγωγού, (τιμές στις οποίες οι φαρμακευτικές εταιρείες διαθέτουν τα προϊόντα) και όχι σε τιμές λιανικής, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το μικτό κέρδος των υπολοίπων εταίρων της αλυσίδας διανομής.
  • Το clawback πρέπει να έχει ένα ανώτατο όριο ή να βαρύνει με συνυπευθυνότητα φαρμακευτικές εταιρείες και Πολιτεία, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
  • Θεωρούμε αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων (από τα κονδύλια που αφορούν στην Πρόνοια), και της δαπάνης των εμβολίων (από τα κονδύλια που αφορούν στην Πρόληψη). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την κάλυψη, μέσω νέων κονδυλίων, των ιδιαίτερων ομάδων πληθυσμού που χρησιμοποιούν ορφανά φάρμακα, αντιρετροϊκά και παράγωγα αίματος. Οι κατηγορίες αυτές των φαρμάκων αφορούν σε σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, διατίθενται μόνο από τα νοσοκομεία και η ζήτηση για αυτά είναι απολύτως ανελαστική.
  • Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση εφαρμογή δεσμευτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε όσο το δυνατόν περισσότερες θεραπευτικές περιοχές και τη διασύνδεσή τους με τις διαγνωστικές εξετάσεις στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ατομικού ιατρικού φακέλου των ασθενών.
  • Προτείνεται η παραμετροποίηση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με στόχο την αποτροπή παράνομων συμπεριφορών και τον έλεγχο συνταγογραφικών καταχρήσεων.

Προτάσεις για Τιμολόγηση / Αποζημίωση φαρμάκων

  • Αλλαγή του συστήματος τιμολόγησης με πρόβλεψη για την διασφάλιση της κυκλοφορίας των παλαιότερων οικονομικών φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η θέσπιση κατώτατου ορίου ασφαλείας με στόχο τη διασφάλιση της κυκλοφορίας των οικονομικών φαρμάκων, ώστε να μην αποσύρονται και να μην υποκαθίστανται από ακριβότερα.
  • Καθορισμός μέγιστης ετήσιας μείωσης για φάρμακα που έχουν ήδη δεχθεί τεράστιες μειώσεις τιμών λόγω των στρεβλώσεων των κανόνων τιμολόγησης με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού.
  • Θέσπιση κινήτρων για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων προς τους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς και φαρμακοποιούς) και αποτελεσματική ενημέρωση προς το ευρύ κοινό.
  • Ορθολογική αξιολόγηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και κατάργηση των οριζόντιων μέτρων που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την κυκλοφορία νέων φαρμάκων (όπως το υποχρεωτικό τέλος εισόδου 25% για τα νέα μοναδικά φάρμακα.

Σχολιάστε εδώ