Καλή πορεία…

Καλή πορεία…

Προαγωγές αποφάσισε το υπηρεσιακό συμβούλιο. Στον βαθμό συμβούλου πρεσβείας Α’, από τον βαθμό συμβούλου πρεσβείας Β’, προάγεται η Ελένη Γεωργοπούλου.

Σε βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β’ από βαθμό γραμματέα πρεσβείας Α’ προάγονται οι Ελένη Πετρουλά, Ευάγγελος Κυριακόπουλος, Μάρκος Τριπολιτάκης, Δημήτριος Ρετάλης, Σοφία Χόλη, Δέσποινα Βαλαμβού, Ισμήνη Παναγοπούλου, Παρασκευή Χαριτίδου, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Εμμανουήλ Κουμπαράκης, Δημήτριος Σαχαρίδης, Στέλλα Παπαδή, Δήμητρα Γεωργαντζόγλου, Γεώργιος Σκέμπερης, Μαρία Αλέρτα.

Σε βαθμό γραμματέα πρεσβείας Γ’ από τον βαθμό ακολούθου πρεσβείας προάγονται οι Χαρίλαος Καβέτσος, Μιχαήλ Νάκος, Αθανάσιος Παπαμάργαρης, Αριστείδης Μανιατάκης, Νικόλαος Μαυροειδής, Μιχαήλ Οικονομόπουλος, Εμμανουέλα – Ζανίν Πεδιώτη, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Δαυΐδ Μαρίνης, Αχιλλεύς Μπίκης, Κωνσταντίνος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Οικονόμου, Μηνάς Ουνανιάν, Αγγελική Κολοκυθά, Παναγιώτης Κουγιού.

Να τους ευχηθούμε σιδεροκέφαλοι και μάλλον θα το χρειασθούν, κρίνοντας από την περίοδο που διανύει η ελληνική διπλωματία και η εξωτερική πολιτική.

[email protected]


Σχολιάστε εδώ