Το πάρε – δώσε με την Αίγυπτο

Το πάρε – δώσε με την Αίγυπτο

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Αίγυπτο κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε 755,51 εκατ. ευρώ, ελαφρά αυξημένη κατά 0,73% σε σύ­γκριση με το 2016, που ήταν 750,07 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο το 2017 έφθασαν τα 555,37 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,7% έναντι του 2016, που είχαν ανέλθει σε 576,72 εκατ. ευρώ.

Η Αίγυπτος κατατάσσεται στην 11η θέση μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας το 2,62% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 1,11% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατά το 2017, που έφτασε τα 200,14 εκατ. ευρώ, παρουσίασε πλεόνασμα για την Ελλάδα, αυξημένο κατά 15,5% έναντι του 2016 (είχε ανέλθει σε 173,35 εκατ. ευρώ).


Σχολιάστε εδώ