Ένας δεκατριάχρονος μαζί με έναν ερασιτέχνη αρχαιολόγο ανακάλυψαν…

Ένας δεκατριάχρονος μαζί με έναν ερασιτέχνη αρχαιολόγο ανακάλυψαν…

…στο γερμανικό νησί Ρίγκεν έναν μοναδικό θησαυρό από εκατοντάδες νομίσματα, μαργαριτάρια και κοσμήματα, που πιστεύεται ότι ανήκουν στον βασιλιά Χάραλντ τον Κυανόδοντα, ο οποίος εισήγαγε τον Χριστιανισμό στη Δανία. Τα ευρήματα χρονολογούνται στη διάρκεια της βασιλείας του Χάραλντ του Α’, που βασίλευσε από το 910 έως το 987, εξεθρονίσθη από τον ίδιο του τον γιο και διέφυγε στην Πομεράνια, όπου και πέθανε έναν χρόνο αργότερα. Τον θησαυρό πιστεύεται ότι τον έκρυψε το περιβάλλον του.


Σχολιάστε εδώ